Om föreningen

Kultur Utan Gränser i Luleå är en ideell förening, grundad 2010, som arbetar med integration, jämställdhet och mångfald.
Vi bygger broar mellan människor med olika bakgrund och kulturer för att alla kunna leva och bemötas med respekt, tolerans och blir accepterade i samhället.


Föreningens syfte

Att främja kulturella mångfald och integration i Luleå och Norrbotten. Det vi vill göra i samarbete med andra kulturella aktörer för att stärka mångkulturell utveckling i vår närmiljö och samhället.

Kultur Utan Gränser vill öka den positiva förståelsen hos olika etniska och kulturella grupper i samarbete med andra organisationer, kommunen, landstinget och omvärlden.
Det omfattar allas rättigheter och möjligheter att delta i föreningens projektet och aktiviteter.

Kultur Utan Gränser är en plattform där alla kan träffas och bidra med utbyte av erfarenhet, ideer och projekt . Barn, ungdomar och vuxna är den största grupp där föreningen vill öka sina aktivitetsutbud.


Riktlinjer

- Att bevara Svensk kultur och tradition
- Främja mångfald
- Förespråka kulturell mångfald för nyanlända på vuxenutbildning och ungdomar i gymnasiet
- Samordna kulturella evenemang i form av musik, dans, konst, sport, mat, föreläsningar mm
- Öka jämställdheten för människor med olika etniska bakgrund, kön, ålder mm, för att vi ska förstå alla människors lika värda i vårt samhälle
- Att bryta utanförskap, motarbeta diskriminering och rasism för att göra alla delaktiga
- Samarbeta med andra kulturella aktörer på olika nivåer - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
- Samordna större och mindre evenemang samt bjuda in olika grupper till en plattform där alla kan delta, bidraga och påverka vår samhälle positivt
- Använda kultur som största medel för att främja integration, jämställdhet och mångfald till ett attraktivt samhälle